Члени Ради почесних членів "Honoris Causa"

Юрій Битяк
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Вячеслав Борисов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Володимир Гончаренко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Володимир Денисов
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Микола Козюбра
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Олександр Крупчан
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Олена Лукашева
доктор юридичних наук, член-кореспондент РАН (Росія)

Василь Нор
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Юрій Оборотов
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Віталій Опришко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Микола Панов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Дмитро Притика
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Петро Рабінович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Анатолій Селіванов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Микола Селівон
кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Майдан Сулейменов
доктор юридичних наук, професор, академік НАН Республіки Казахстан

Василь Сіренко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України

Іван Тимченко
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, академік НАПрН України

Володимир Тихий
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Володимир Шаповал
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України