Номер, що вийшов друком
Юридичний журнал «Право України» – Загальнодержавне періодичне юридичне видання було засноване у 1922 р.

Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.

На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з: актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.

Кожна подана для опублікування у юридичному журналі “Право України” наукова стаття проходить якісне незалежне подвійне сліпе рецензування (англ. мовою double-blind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті.

Цільова аудиторія: науковці у сфері юриспруденції, адвокати, судді, прокурори, слідчі, студенти юридичних вищих навчальних закладів, практикуючі юристи, працівники юридичної галузі тощо.

Рубрики журналу

Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія) внесено до Міжнародної наукометричної базиданих «HeinOnline» (США), Міжнародної наукометричної бази даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США), Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Варшава, Польща). Листопад, 2014 р.

Юридичний журнал “Право України” внесено до переліку наукових фахових видань у галузі юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. No 1714)

ISSN (print): 1026-9932 (паперова версія)

ISSN (online): 2310-323X (електронна версія)

Серія та номер свідоцтва про державну (реєстрацію друкованого засобу масової інформації) КВ 23026-12866ПР від 28.12.2017

Періодичність – щомісячно

Мови видання: українська, англійська

Генеральний директор – Олександр Святоцький, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Голова Редакційної Ради – Руслан Стефанчук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Головний редактор – Вікторія Рєзнікова, доктор юридичних наук, професор